Esteratsastus

shutterstock_154643435

Esteratsastus on yksi hevosurheilun vanhimmista muodoista. Se on myös olympialaji. Esteratsastuksessa hevosen ja ratsastajan eli ratsukon tavoitteena on ylittää esteitä mahdollisimman nopeasti niitä pudottamatta. Nämä esteet ja niiden ylittämisjärjestys on määrätty ennalta. Esteratsastuksessa pyritään siis näillä keinoin osoittamaan hevosen tottelevaisuutta ja taitoa sekä ratsukon saumatonta yhteistyötä.

Esterata koostuu useimmiten 8-20 esteestä. Ne sijoitetaan kentälle sen mukaan, mitä ratamestari on kulloiseenkin kilpailuun suunnitellut. Esteratsastuksessa on lukuisia eri taitotasoja, jotka määrittävät esteiden korkeuden ja radan teknisyyden. Jokaisen esteen ylimmän osan tulee olla putoava, etteivät esteet aiheuta vahinkoa hevosille, jos hyppy ei jostain syystä onnistukaan suunnitellusti.

Esteradalle voidaan myös sijoittaa niin sanottuja sarjaesteitä. Tämä tarkoittaa kahden tai kolmen esteen muodostamaan kokonaisuutta, joka nostaa radan vaikeustasoa. Sarjaesteiden välissä hevonen saa ottaa vain yhden tai korkeintaan kaksi laukka-askelta. Esterata voidaan rakentaa joko sisälle halliin tai ulos hiekka- tai nurmikentälle.

Yksittäisten esteiden vaikeustasoa mitataan yleensä korkeuksissa. Esteratsastuksessa otetaan kuitenkin huomioon muitakin seikkoja esteiden korkeuden lisäksi. Vaikeutta voidaan lisätä pidentämällä rataa ja vaikeuttamalla kulmaa, josta ratsukko joutuu estettä lähestymään. Esteratsastus vaatii hevoselta paljon. Sen täytyy pystyä kestämään suurta rasitusta, sillä esteeltä alas tullessa hevosen etujalka joutuu hetkellisesti kantamaan niin hevosen oman kuin ratsastajan painon. Sen vuoksi monilla hevosilla ei voida esteratsastaa.